Правила користування Сайтом

Уважно прочитайте Правила користування Сайтом «Віза Тут» (далі – Сайт), які регулюють користування даним ресурсом.

Використовуючи інформацію на Сайті та отримуючи послуги ресурсу, Користувач приймає дані Правила та зобов’язується їх дотримуватись. У разі, якщо Ви не погоджуєтесь з окремими пунктами Угоди або з Угодою в цілому, рекомендуємо припинити використання ресурсу.

В документі використовуються такі терміни і поняття:
1.1. Правила користування Сайтом або Угода – документ, який регламентує діяльність Сайту. Правила користування Сайтом разом із Політикою конфіденційності є Угодою між 2 сторонами – Сайтом та Користувачем.

1.2. Сайт – інтернет-ресурс, за допомогою якого здійснюється надання інформації та послуг шляхом вчинення електронного правочину. Дублювання або копіювання веб-адреси недопустиме. Веб-адресу зарезервовано за одним ресурсом.

1.3. Користувач – фізична особа, яка використовує інформацію, наведену на Сайті та отримує послуги Сайту.

1.4. Роботодавець – особа, яка має право розміщувати на Сайті приватні та публічні оголошення з описом вакансій. Роботодавець може використовувати Сайт для пошуку Користувачів.

1.5. Послуги – інформація, яку Користувач надає або отримує під час користування Сайтом. До інформації належать також публічні та персональні повідомлення.

1.6. Політика конфіденційності – регулює відносини між двома сторонами – Сайтом та Користувачем, визначає умови збору, обробки, а також аналізу та поширення особистих даних.

Описання Послуг та порядок їх надання
2.1. В Угоді наведено умови, особливості та порядок використання Сайту, а також його функціоналу Користувачами. В Угоді також зазначаються обов’язки та відповідальність обох сторін – Сайту та його Користувачів.

2.2. Користування Сайтом є безкоштовним. Сайт не вимагає додаткової оплати комісійних зборів, послуг та інших видів платежів від Користувачів. Сайт залишає за собою право змінювати порядок та умови надання Послуг, а також надавати Користувачам додаткові або платні Послуги.

2.3. Сайт надає Користувачам такі Послуги:

створення інформаційного профілю Користувача;
надання доступу Роботодавців до профілю Користувача;
обробка та групування оголошень;
надання Користувачу доступу до контактних даних Роботодавця для подальшої співпраці.
Обов’язки сторони – Користувач
3.1. Користувач Сайту зобов’язаний ознайомитися з цими Правилами та дотримуватися їх, а також використовувати Сайт згідно чинного законодавства України, не порушуючи права Роботодавців, інших Користувачів та третіх осіб.

3.2. Користувач повинен забезпечити безпеку персональних даних на Сайті, не передавати ці дані третім особам.

3.3. Користувач повинен надавати виключно правдиву інформацію про свою особу. Забороняється розповсюджувати неправдиві дані про себе або про особу, яка не є Користувачем Сайту.

3.4. Користувач бере на себе обов’язок не вчиняти дій, які можуть призвести до порушення роботи Сайту. Користувачам забороняється перешкоджати здійсненню обслуговування Сайту, а також розміщувати шкідливий програмний код на платформі Сайту та здійснювати дії, спрямовані на отримання оригінального коду ресурсу. Користувачу заборонено отримувати особисту інформацію інших учасників, а також зберігати її та здійснювати її обробку.

Права Сайту
4.1. Сайт має право видаляти, редагувати та блокувати інформацію, надану Користувачем або Роботодавцем у випадку, якщо така інформація не відповідає вимогам даної Угоди, а також може завдати шкоди ресурсу чи його учасникам. Вилучення інформації з Сайту також може проводитись на власний розсуд адміністрації, без вказання причини. Користувач передає майнове право Сайту на відео-, фото-, текстові оголошення.

4.2. Сайт не несе відповідальності за відвідування Користувачем інших інтернет-ресурсів, посилання на які розміщені на Сайті.

4.3. Сайт має право змінювати інформацію та оголошення, розміщені на ресурсі, без попередження сторін.

Відповідальність Сайту
5.1. Сайт несе відповідальність за своєчасне та якісне надання Послуг, а також за здійснення адміністрування ресурсу. Сайт зобов’язаний інформувати Користувачів про зміни в умовах використання Сайту, а також надання Послуг, які перераховані в пункті 2.2 даної Угоди. Інформування користувачів відбувається шляхом надсилання електронних повідомлень.

5.2. Сайт зобов’язаний надавати виключно такі послуги, які передбачають інформування та налагодження комунікації між двома сторонами – Роботодавця та Користувача. Сайт не несе відповідальності за зміст повідомлень, які Користувач або Роботодавець залишають на веб-ресурсі у вигляді повідомлень або персональних даних. Сайт не гарантує точність інформації, розміщеної Користувачем та Роботодавцем.

5.3. Сайт зобов’язується докладати зусилля для підтримання та покращення роботи сервісу, а також усунення технічних проблем, які можуть виникнути на платформі. Сайт не може гарантувати повну відсутність несправностей при активному використанні ресурсу, а також його повну придатність для використання в цілях, встановлених Угодою.

5.4. Сайт не несе відповідальності за спричинення збитків, шкоди, а також інших негативних наслідків, які можуть бути спричинені використанням ресурсу.

Захист персональних даних
6.1. Умови та порядок збору, обробки, а також зберігання персональних даних наведені в Політиці конфіденційності Сайту.

6.2. Сайт зобов’язується здійснювати збереження та обробку персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних». Користувачі дозволяють Сайту використовувати персональні дані тільки в межах даного сервісу та надання Послуг.

Інтелектуальна власність
7.1. Весь зміст Сайту, його тексти та зображення є власністю власника Сайту та охороняються чинним законодавством у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

7.2. Користувач погоджується з тим, що вся інформація, публікації та інші види інформації, розміщеної на Сайті, є захищеними авторським правом, патентами та іншими видами захисту. Заборонено здійснювати копіювання, відтворення та поширення даних всіх учасників без офіційного письмового дозволу Сайту.

7.3. Роботодавець, Користувач та інші особи можуть бути притягнуті до відповідальності через порушення прав інтелектуальної власності. Використання об’єктів та інформації, наведеної на Сайті в цілях, не зазначених у даній Угоді, є порушенням.

Спірні ситуації
8.1. Будь-яка спірна ситуація між сторонами у межах даної Угоди вирішується шляхом переговорів між Користувачем та адміністрацією Сайту.

8.2. У випадку, якщо неможливо вирішити спірні ситуації шляхом переговорів, у термін 30 днів подається звернення в компетентний суд України відповідно до застосовуваного права.

Заключні положення
9.1. Сайт має право здійснювати коригування, а також вносити зміни в умови даної Угоди.

9.2. З метою покращення якості послуг, що надає Сайт, а також з метою дотримання вимог українського законодавства, ця Угода може бути змінена Сайтом в односторонньому порядку. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення у відповідному розділі Сайту.

9.3. Сайт має право скасувати Угоду в будь-який час, попередньо повідомивши Користувачів про таку дію.

9.4. Дію Угоди може бути припинено Користувачем в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про і пояснення причин.

9.5. При виникненні запитань щодо роботи Сайту та пропонованих послуг, Користувач може звернутися до адміністрації Сайту за електронною адресою, вказаною на Сайті.

Поделиться с друзьями
Віза Тут